Vijver winterklaar maken

De winter nadert, wat doen we met de vijver?

  • Check de waterwaarden en hou deze op peil, het is zeer belangrijk voor de herstart van uw zuurstofplanten dat u vooral de Gh waarde op peil brengt, deze moet eind november nog 12-14 zijn, zodat er na alle neerslag in de wintermaanden ( waardoor het water verzuurt)  nog voldoende is om de planten in het vroege voorjaar een kans tot her groei te geven. Wanneer deze waarde te laag is verslijmen de planten.
  • Snoei uw afgestorven oever/moerasplanten tot op 20 cm af,  zodat het afdeknet er goed op kan en er toch voldoen bescherming voor de plant overblijft.
  • Verwijder de laatste draadalgen en evt. ingewaaid vuil of blad van de vijver en de bodem.
  • Gebruik  slib verwijderende bacteriën om de afbraak van afval op de bodem te stimuleren.
  • Plaats beluchting al dan niet gecombineerd met een ijsvrij houder.
  • Plaats een afdeknet om inwaaien van blad zoveel mogelijk te voorkomen en hongerige reigers duidelijk te maken een deurtje verder te gaan.

Wat betreft filters in de winter.

  • Bij mensen met koi vijvers blijft het filter meestal draaien mits er geen gevaar op bevriezing is. Het onderhoud blijft dan feitelijk hetzelfde, en zal in de winter wat minder frequent nodig zijn waarschijnlijk.
  • Indien u niet tot deze groep vijveraars behoort. dan is het zaak de weersverwachting goed in de gaten te houden, een licht nachtvorstje is meestal geen probleem, echter bij aanhoudende vorst dient u te beoordelen of er gevaar op bevriezing van filter , slangen o.i.d. is. Neem geen kostbare risico’s! Indien u besluit het filter en pomp stil te zetten: het filter en uvc unit grondig reinigen en droog en vorstvrij op te slaan. Beluchting van uw vijver is dan wel noodzaak!

Voorkom bevriezing van uw filtersysteem, de schade die door bevriezing kan ontstaan kan u veel geld kosten!

Wij geven u hierover graag meer informatie in de winkel. Voor meer informatie of de artikellijnen die u bij ons kunt vinden kunt u uiteraard altijd contact opnemen.