Algen in de vijver

Algen / Wieren in de vijver.

Algen / Wieren in de vijver, heel natuurlijk, maar niet iedereen kan dit waarderen, dus wat hiertegen te doen? Algen / wieren zijn globaal in 2 groepen te onderscheiden, namelijk de zweefalgen en de draad/slijm algen/wieren. Oorzaak: de oorzaak van het ontstaan van een alg (explosie) heeft doorgaans meerdere "oorzaken" of is althans een combinatie van deze factoren.

 • Een gebrek aan, een tekort aan of simpelweg door de watertemperatuur en watersamenstelling nog niet goed volledig goed groeiende echte onderwaterplanten. Ook wel zuurstofplanten genoemd.
 • Een overschot aan voedingsstoffen, lees nitraten, fosfaten en mineralen in het water, evt. in combinatie met bovenstaande.
 • Een te grote visbezetting t.o.v. het beschikbare watervolume en (zuurstof) plantenbezetting. Bij koivijvers is het dan meteen duidelijk omdat daar meestal geen zuurstofplanten aanwezig zijn.
 •  In sommige gevallen een (te) ondiepe vijver die tevens vol in de zon ligt. Aanpak van deze algen is dus net als de oorzaken heel divers: Aanpak van zweefalgen, deze microscopisch kleine algen die de oorzaak zijn van het zogenaamde "groene" water. Deze algen kleuren uw gehele vijver groen, maar de daadwerkelijke alg ziet u niet, schep met een glas maar wat water op en u ziet een groen waas maar verder niet. De algen zijn met het blote ook niet zichtbaar alleen de "verkleuring" die door de hoeveelheid aanwezige zweefalg wordt veroorzaakt. Deze alg is mechanisch dan ook bijna niet uit het water te filteren, tenzij u hele fijne trommelfilters gebruikt. Wat kunt u wel doen:
 • De hardheid van uw vijverwater (Gh) opvoeren naar 15, zweefalgen blijken niet van wat harder water te houden, terwijl uw zuurstofplanten er blij mee zullen zijn.
 •  Co2 tabletten gebruiken om uw zuurstof planten te prikkelen in de groei en de pH waarde iets te verlagen.
 • Een uvc lamp monteren om de zweefalg te doden, het is wel raadzaam dit in combinatie met een filter te doen om de gedode algen op te vangen.
 • Drijfplanten en/of Waterlelies aanbrengen om enige schaduw in de vijver te brengen. Aanpak van draad/slijm algen/wieren. Deze algen/wieren zijn met het blote oog altijd waarneembaar dit in tegenstelling tot de zweefalgen. Filteren helpt zelden omdat deze alg vastgroeit op alles wat in de vijver voorhanden is en deze dus normaliter niet in het filter terecht komen. Bij grote alg explosies zien we echter wel verstopping van leidingen en pompen optreden. Tevens "pakt" deze alg uw zuurstofplanten in, waardoor deze niet meer kunnen groeien. Wat kunt u er tegen doen:
 • Zorgen voor voldoende zuurstofplanten, dit is de enige natuurlijk concurrent
 • Drijfplanten en/of Waterlelies aanbrengen om enige schaduw in de vijver te brengen.
 • Zorgen voor een optimale watersamenstelling zodat de zuurstofplanten ook goed kunnen groeien, begin het seizoen met co2 tabletten om de groei te stimuleren, hou de Gh waarde van het water het hele seizoen op 12-15, doseer zo nu en dan ferro + als extra voeding.
 • Als de alg toch dreigt te winnen, doseer dan bijvoorbeeld Algisin, dit middel werkt op een enzymatische basis en voorkomt de voedsel opname door de alg waardoor deze afsterft. Gebruik daarna Bi-ox om door middel van vrijkomende zuurstof, organische verbindingen te oxyderen en hergroei van de algen tegen te werken. Beide middelen zullen uw plantengroei echter niet hinderen.
 • Zoekt u het meer in de techniek, dan kunt u een I tronic monteren, door electrolyse komt een kleine hoeveelheid koper vrij die de algen dood, LET WEL dit is een bestrijdings middel en dient ook als zodanig te worden toegepast. Dus alleen gebruiken als u daadwerkelijk algproblemen heeft.

Wij geven u hierover graag meer informatie in de winkel. Voor meer informatie of de artikellijnen die u bij ons kunt vinden kunt u uiteraard altijd contact opnemen.